Misyon ve Vizyon

FAKÜLTE > Misyon ve Vizyon

MİSYON 

Çağdaş sanat-tasarım ve iletişim alanlarındaki üretimleriyle toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak, özellikle sanat ve tasarım alanındaki bilgi, deneyim ve uygulamaların ulusal ve uluslararası boyutta tartışılması ve pratiğe dönüştürülmesini sağlamak, sanat-tasarım ve iletişim alanında teorik ve pratik ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte lisans ve lisansüstü eğitim programları sunmak.

 

VİZYON

Güçlü mesleki ve teknik eğitim altyapısıyla sanat-tasarım ve iletişim eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, sanat-tasarım ve iletişim eğitimi ve araştırmasında çağdaş, yenilikçi ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.