İdari Birimler

İLETİŞİM > İdari Birimler

İdari Personel
 
Yazı İşleri ve Personel İşleri                İbrahim Berat YÜKSEL            : 0226 815 5429
Öğrenci İşleri                                       Sevda AKDENİZ                      : 0226 815 6201
Bölüm Sekreterlikleri                           Burcu Asena ÖZMEN               : 0226 815 6200
Taşınır ve Mali İşler                             Hacı Bayram ALTUNKAYA       : 0226 815 6275