Yalova Üniversitesi    sanattasarim@yalova.edu.tr 0226815 (5429-6200-6201)

Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin;

Tek ders sınavı (Değişik Başlık:RG-23/8/2021-31577) MADDE 30 – (Değişik:RG-22/5/2023-32198) (1) Normal öğrenim ve yaz okulu süresi içinde öğretim planlarında gösterilmiş olan derslere yazılıp, derslerin devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere tek dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacıyla her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınavı açılır. AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları DC ve DD harf notlu derslerden de tek ders sınavlarına girebilir. Tek ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili yarıyıl/yıl içi sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz. 

BAŞVURU TARİHLERİ: 12 -14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

BAŞVURU YERİ ve ŞEKLİ: Tek Ders Sınav Başvuru formunu doldurularak elden Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına teslim edilmeli veya elektronik ortamda sanattasarim77@gmail.com adresine formu taratıp e-posta ile gönderilmelidir. 

(PDF olarak gönderilmeyen başvuru formları geçersiz sayılacaktır.!)

 

SINAV TARİHİ ve YERİ : 16 Temmuz 2024 Salı Günü/ Sanat ve Tasarım Fakültesi dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır.

(Sınava girecek öğrenci listesi ve Sınav programı 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü ilan edilecektir.) 

BAŞVURU FORMU 'nu aşağıdan indirebilirsiniz.

Dosya Adı
TEK DERS BAŞVURU FORMU.pdf İndir Göster