Faculty Board

ADMINISTRATION > Faculty Board

Professor Doctor Candan DEDELİOĞLU (Dean-Chairman)

Professor Doctor Candan DEDELİOĞLU (Professor Member)

Professor Doctor Tahsin CANBULAT (Professor Member)

Professor Doctor Mustafa ÖKSÜZ (Professor Member)

Associate Professor Nurdan ÇETİN YERLİKAYA (Associate Professor Member)

Associate Professor Mehmet Gökhan GENEL (Associate Professor Member)

Assistant Professor Nursel KARACA (Assistant Professor Member)

Ali Karataş (Clerk)