Fakülte Sekreteri

Ali Karataş

Bilgisayar İşletmeni

Hacı Bayram Altunkaya

Dekan Sekreteri

Burcu Asena Özmen

Memur (Ş)

Sevda Akdeniz

Yazı İşleri ve Personel

İbrahim Berat Yüksel

Temizlik Personeli

Mustafa Aygırcı