Doç.Dr.

Nurdan Çetin Yerlikaya

Dekan Vekili

Prof.Dr.

Candan Dedelioğlu

Dekan Yardımcısı

Prof.Dr.

Mehmet Tahsin Canbulat

Dekan Yardımcısı

Doç.Dr.

Nurdan Çetin Yerlikaya