Sanat ve Tasarım Fakültesi, 4 Nisan 2011 tarih ve 1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ve Radyo TV ve Sinema Anabilim Dalları bulunan İletişim Sanatları Bölümü, Endüstriyel Tasarım , Grafik  Tasarımı, El Sanatları ve Ebru, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dallarını içeren  Tasarım Bölümünün açılmasına  17 Kasım 2012 tarihli  Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir. İletişim Sanatları Bölümü 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.

Fakültemizde 2015 yılı Mayıs ayında Fakülte Kurulu’nun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile aşağıdaki gibi yeniden yapılandırılmıştır.


1. İletişim Sanatları Bölümü: Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Radyo, TV ve Sinema Anabilim Dalı.

2. Grafik Tasarım Bölümü: Grafik Tasarım Anasanat Dalı

3. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü: Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

4. İç Mimarlık Bölümü:İç Mimarlık Anasanat Dalı

5. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü: Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı

6. Resim Bölümü: Resim Anasanat Dalı

Mevcut mekanlar bazı teknolojik donanımlar alındığında, eğirtim-öğretim için elverişli derslik, atölye ve laboratuvar olarak kullanılabilecektir.

Üniversitemizin beşinci fakültesi olarak kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesi eğitim-öğretim, bilimsel ve sanatsal çalışmaları ile birçok öğrenciye hizmet verecek ve üniversitemizin halkla ilişkileri açısından da dışarıya açılan kapısı olacaktır.

Sanat ve Tasarım Fakültesi, ülkemizde ve dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilen bir yapıya kavuşmak ve kısa sürede en iyiler arasına girebilmek için çalışmakta ve Yalova Üniversitesi’nin modern bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.

Etiket: Hakkımızda